Flaggningsmeddelande i Net Gaming

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 666 666 nya aktier, motsvarande 7 499 997 kr i lån. Efter genomförd konvertering kommer Trottholmen AB’s ägarandel i Net Gaming att minska från 66,74% till 65,21%. Detta till följd av utspädning. Trottholmens antal aktier är dock oförändrade och uppgår fortfarande till 47 272 382.

Totalt antal aktier i bolaget kommer efter genomförda konverteringar att uppgå till 72 493 389 efter registrering hos Bolagsverket. Detta innebär att Trottholmen AB, som idag är bolagets största aktieägare kommer att genom utspädning se ägarandelen i Net Gaming minska från 66,74% till 65,21%.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 10.01 CET. 

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Spotlight Stock Market.