Net Gaming lanserar bettingvertikal

Genom lansering av en ny bettingvertikal tar nu Net Gaming ytterligare ett steg i exekverande av sin tillväxtstrategi. Som tidigare kommunicerats kommer Net Gaming expandera till nya vertikaler.
Bettingvertikalen kommer i ett första skede att fokusera på användare från Sverige och Storbritannien.

– Genom lanseringen av en jämförelsetjänst inom det största segmentet inom iGaming – Sports Betting, expanderar vi till en ny vertikal på två marknader som antingen är reglerade eller kommer att regleras inom kort. Dessa är även under stark tillväxt. Vi ser goda möjligheter att bygga långsiktig organisk tillväxt inom den nya vertikalen för att över tid lansera på fler geografiska marknader och på så sätt bli en viktig del av vår intäktsmix, kommenterar Marcus Teilman, VD och koncernchef Net Gaming.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08.20 CET. 

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på AktieTorget.