Net Gaming gör förändringar i ledningsgruppen

Chief Legal Officer, John Cremona ingår nu i Net Gamings koncernledning, som ett led i att fler marknader går mot omreglering där USA kommer att spela en viktig roll framöver.

Nyligen öppnades det upp möjligheter i USA att marknadsföra Sports Betting online. Net Gaming ser det som mycket positivt och förväntar sig att fler delstater i USA kommer att gå mot en omreglering. Som ett naturligt steg ingår samtidigt Chief Legal Officer, John Cremona, 46, från och med idag i bolagets ledningsgrupp för att stötta upp bolagets framtida behov av regelefterlevnad och fortsatta utveckling. John Cremona har arbetat inom Highlight Media sedan 2012, har en jur. kand. från University of Malta. Innan han började arbeta för Highlight Media var han Senior Associate på Emmanuel Mallia & Associates under 12 års tid. Bolagets COO, Sirp De Wit, har samtidigt beslutat sig att lämna bolaget för nya utmaningar.

– Jag ser fram emot att arbeta ännu närmare John Cremona i vår ledningsgrupp och jag är säker på att hans kunskap kommer att spela en avgörande roll i bolagets fortsatta utveckling. USA-marknaden kommer att vara en viktig marknad för oss där vi ser stora möjligheter till kraftig tillväxt. Samtidigt vill jag passa på att tacka Sirp De Wit för hans tid på bolaget och jag önskar honom all lycka i hans framtida uppdrag, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08.15 CET. 

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på AktieTorget.