Delårsrapport kvartal 1 2018: Stark resultatökning och underliggande tillväxt

Första kvartalet 2018

 • Intäkterna ökade till 43,9 Mkr (41,0). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 43,1 Mkr (37,5).
 • EBITDA ökade till 30,4 Mkr (25,0).
 • Resultatet efter skatt ökade till 20,1 Mkr (8,0).
 • Resultat per aktie ökade till 0,30 kr (0,14).
 • Total NDC-tillväxt ökade 28% (8%), största vertikalen Casino ökade antalet NDCs med 55%.

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Förvärv av affiliatetillgångar i centrala Europa för 0,45 MEUR.
 • Lansering av finansiella mål och förtydligad strategi
 • Rekryteringar av nyckelpersoner till nya vertikalen Sportsbetting
 • Investeringar genomförda på utvalda tillväxtmarknader i linje med tillväxtstrategi.
 • Renodling, avyttrade pokerturneringen Battle of Malta för 0,3 MEUR
 • 12,0 Mkr av det konvertibla förlagslånet har konverterats till 2 666 665 nya aktier. Utestående konvertibellån uppgår nu till 21,5 Mkr.

 

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Lansering av Finans- samt Sportsbettingvertikal från NGE Inqubator.
 • Förvärv av affiliatetillgångar från Webwiser GmbH till en initial köpeskilling om 2,29 MEUR samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,25 MEUR med en total köpeskilling motsvarande ca 3,5 ggr EBITDA.
 • Gustav Vadenbring har rekryterats som ny CFO, tillträde augusti 2018.
 • Planering av listbyte till First North Premier.
 • Operatörsverksamheten kommer under 2018 stöpas om till affiliateverksamhet och därmed kommer Net Gaming vara ett renodlat affiliatebolag.
 • Styrelsen har beslutat att tillämpa vinsttillväxt per aktie som övergripande finansiellt mål.

VD-ord: Stark underliggande NDC-tillväxt

Det första kvartalet 2018 har inletts med en EBITDA-tillväxt om 21% och en EBITDA om 30,4 Mkr vilket är ett nytt All-Time High i Net Gamings historia. Vinst efter skatt uppgick till 20,1 Mkr. Intäktstillväxten för affiliateverksamheten uppgick till 15%, varav den organiska tillväxten uppgick till 10%.

En del av vår strategi framåt är att successivt förändra vår intäktsmix till ökad andel rev share, intäktsdelning. Den här omställningen ger oss kortsiktigt något lägre intäktstillväxt men gynnar oss långsiktigt i tillväxt och förutsägbarhet. Därför ger vår NDC-tillväxt en bra indikation av hur vår underliggande tillväxt ser ut (NDC står för New Depositing Customers, dvs antal betalande slutkunder som Net Gaming refererat till våra operatörer). NDC-tillväxten uppgick under första kvartalet till 28% (8%), varav 19% var organisk NDC-tillväxt. Vår största och viktigaste vertikal Casino ökade NDC med 55% under första kvartalet.

Genom avyttringen av Battle of Malta samt omstöpning av operatörsverksamheten till affiliate under 2018 kommer vår renodlingsprocess vara slutförd. Net Gaming blir till hundra procent ett fokuserat affiliatebolag med tydliga mål och tillväxtstrategi. Den tydligheten och fokuseringen tror jag är positivt både internt och externt.

Vi har även genomfört ett strategiskt tilläggsförvärv av affiliatetillgångar i centrala Europa. Förvärvet slutfördes under februari månad. Efter periodens utgång har vi även genomfört ett förvärv på en attraktiv marknad framöver: DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz). Förvärv som har 75% av sina intäkter i rev share. Vi fortsätter att systematiskt identifiera kvalitativa förvärv som uppfyller våra investeringskriterier till rimliga värderingar.

Vi har en tydlig plan för hur vi vill växa organiskt framöver. Ett exempel på det är att vi efter kvartalets utgång lanserat Sportsbetting som ny vertikal, men vi har även lanserat en ny finansvertikal. Detta är två vertikaler som vi över tid tror kommer att kunna bli betydelsefulla för vår tillväxt och intjäning.

Extra glädjande att se är att viktiga geografiska marknader tenderar att gå mot en omreglering. Det kanske färskaste exemplet är USA, där Sportsbetting online går mot en reglering. Vi ser mycket positivt på det, då fler delstater nu förväntas att följa Delaware, Nevada och New Jersey, som redan är reglerade och Pennsylvania är på väg att regleras. Net Gaming är väl positionerade på den amerikanska marknaden med flera premium domäner som tex CasinoGuide.com. Vi har idag hundratals domäner på den amerikanska marknaden som vi inte kan kapitalisera på. I takt med att fler delstater regleras och särskilt i takt med att antalet operatörer ansluter sig, så kommer vi kunna kapitalisera kraftigt på den marknaden. Jag förväntar mig att poker kommer att bli en produkt att räkna med och då har vi ett flertal varumärken att marknadsföra, bl.a. Pokerlistings.com, som är världsledande inom poker.

Med nya vertikaler på plats, renodling slutförd, nya geografiska marknader som utvecklas positivt samt en god underliggande tillväxt känner jag att 2018 har börjat på ett positivt sätt. Det ska bli mycket intressant att följa den fortsatta utvecklingen!

Marcus Teilman, VD och koncernchef