Net Gaming fullföljer förvärv av tillgångar i DACH-regionen

Net Gaming Europe AB, en ledande global aktör av jämförelsesajter inom iGaming, fullföljer strategiska förvärvet av affiliatetillgångar främst i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) från Webwiser Gmbh.

Den 19 april 2018 meddelade Net Gaming att man ingått ett Letter of Intent. Nu fullföljer man förvärvet. Verksamheten är under stark tillväxt och genererar för närvarande en kvartalsvis försäljning på cirka 200 000 euro, med en rörelsemarginal på cirka 75%. Ca 75% av intäkterna genereras via s.k. Revenue Sharing.

– Förvärvet stärker vår position i DACH-regionen. Vi har identierat DACH-regionen som en av de geografiska marknader med störst tillväxtpotential på lång sikt. Affären ger oss möjligheter att växa vår befintliga verksamhet i regionen ytterligare, men även att expandera dessa tillgångar till nya marknader. Att grundarna dessutom kommer att stanna kvar och arbeta för Net Gaming känns också väldigt bra, då vi enbart fått positiva intryck av dem, kommenterar Marcus Teilman, VD på Net Gaming.

– Vi är verkligen glada över att ha hittat rätt köpare av vår verksamhet och vi ser fram emot att få arbeta med teamet på Net Gaming för att ta våra websajter till nästa nivå. Med sitt bevisade track record och en grupp kunniga människor, tar Net Gaming nu ett stort steg framåt för att bli en viktig aktör inom prestationsbaserad marknadsföring på DACH-marknaden, kommenterar André Boeck, VD och grundare av Webwiser.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 2,29 MEUR, som kommer att betalas kontant med befintlig kassa. Utöver detta kan maximalt en tilläggsköpeskilling komma att betalas om upp till 1,25 MEUR.

De förvärvade tillgångarna från Webwiser konsolideras direkt och kommer bidra positivt till Net Gamings resultat.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018 kl. 08.30 CET. 

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på AktieTorget.