Net Gaming offentliggör nya finansiella mål

Till följd av de senaste årens förvärv och den refinansiering som genomfördes under hösten 2017 har ledningen och styrelsen i Net Gaming utfört en strategisk översyn och beslutat om en uppdaterad strategi. Som ett resultat av detta offentliggör bolaget nya finansiella mål.

Net Gamings ser stora möjligheter att växa sin verksamhet de närmsta åren, både såväl organiskt som genom förvärv. För att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som bolaget ser har tillväxtstrategin genomgått en översyn och nya finansiella mål tagits fram.

Net Gaming har det senaste 1,5 åren förändrats väsentligt och har nu en stark operationell plattform med starka varumärken. Med ett datadrivet arbetssätt, stött av ett stort tekniskt kunnande och affärsintelligens, har vi riktigt goda möjligheter att fortsätta växa snabbt organiskt framöver. Genom vår refinansiering kan vi även växa aktivt genom förvärv, vilket vi också visat på senare tid”, säger Marcus Teilman, VD och koncernchef för Net Gaming.

 

FINANSIELLA MÅL

Omsättningstillväxt
Att växa snabbare organiskt än jämförbara aktörer samt växa aktivt genom förvärv.

Kapitalstruktur
Över tid ska nettoskulden i förhållande till EBITDA understiga 3.0.

Utdelning
Att under de kommande tre åren prioritera tillväxt genom förvärv, interna tillväxtprojekt och kapitalstruktur framför utdelning.

 

STRATEGI

 • Att äga och utveckla starka varumärken och jämförelsesajter inom iGaming. Dessa skall vara innovativa, oberoende och transparenta. De skall ha en tydlig användarnytta i syfte att öka andelen återkommande användare.
 • Att fortsätta att växa organiskt på utvalda fokusmarknader.
 • Att förvärva i de lägen bolaget anser att Net Gaming kan skapa värde.
 • Att ha ett datadrivet arbetssätt stött av ett stort tekniskt kunnande och affärsintelligens.
 • Att fortsätta att investera i den operationella plattformen i syfte att nå skalfördelar.

 

TILLVÄXTDRIVARE

 • Vertikalexpansion. Sportsbetting kommer att lanseras som ny vertikal under 2018. Idag står vertikalen för cirka 50 procent av den totala iGaming-marknaden.
 • Geografisk expansion. Asien är nästa marknad i bolagets satsning.
 • Expansion på befintliga marknader. Inom utvalda marknader i Europa och Norden finns mycket utrymme för Net Gaming att växa.
 • Förvärv. Net Gaming ser löpande över möjligheterna att genomföra fler förvärv framöver. Ett tilläggsförvärv genomfördes under 2017.
 • Produktinnovation. Bolaget lanserar ständigt nya produkter inom befintliga marknader och vertikaler och har en tydlig väg framåt inför 2018.
 • Teknologiinnovation. Net Gaming arbetar konsekvent med att förbättra och förfina erbjudandet till användarna. Bolaget har ett ”mobile first”-tänk och följer noga hur användarna beter sig och svarar mot erbjudandet.
 • Transformation från offline till online. Idag uppgår spelande online (iGaming) till 10,7 procent, vilket motsvarar ca 400 Mdkr per år. Av dessa genereras ca 160 Mdkr genom affiliates, det vill säga jämförelsesajter.
 • Jämförelsetrend. I och med digitaliseringens och Internets möjligheter blir konsumenter allt mer benägna att kunna och vilja jämföra olika alternativ innan de tar beslut. Denna trend är fördelaktig för Net Gaming.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08.15 CET. 

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på AktieTorget.