Renodlar verksamheten och avyttrar pokerturneringen Battle of Malta

Net Gamings affärsområde Highlight Media har ingått avtal om att sälja konceptet, varumärket och domännamnet kring pokerturneringen ”Battle of Malta”, som framgångsrikt drivits av PokerListings de senast sex åren. Köpeskillingen uppgår till €300 000.

– Vi är nöjda med försäljningen. För Highlight Media är det viktigt att fokusera på vår huvudverksamhet, d.v.s. att driva högkvalitativa jämförelsesajter online. Highlight Media har med framgång gjort Battle of Malta till en av Europas största pokerturneringar för sitt segment och vi känner att en annan ägare kan ta eventet till nästa nivå. Samtidigt har vi också som intention att inom kort ingå ett marknadsföringsavtal med köparen, så att Battle of Malta kommer att marknadsföra sitt event 2018 på PokerListings.com. Med det kommer vi att kunna bibehålla våra intäkter för eventet, samtidigt som vi också kan hjälpa till att växa turneringen ytterligare, kommenterar Erik Gjerde, VD Highlight Media.

Battle of Malta bidrog endast marginellt till Net Gaming’s intäkter och resultat förra året.

Köpare är Casino Malta Limited. Under förra årets pokerturnering av Battle of Malta uppgick antal spelare i Main event till 2074 stycken, med en prispott överstigande €1m.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08:30 CET.