Inbjudan till presentation av Net Gamings bokslutskommuniké 2017

Torsdag den 22 februari kl 10.00 webbsänds Net Gamings presentation av bokslutskommunikén 2017 och rapport för det fjärde kvartalet 2017.

Net Gamings VD Marcus Teilman och CFO Richard Chindt presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på netgaming.se eller via https://tv.streamfabriken.com/net-gaming-europe-q4-2017

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46850556453
Från övriga länder: +442030089809

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på netgaming.se och kan ses i efterhand.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com