Nytt antal aktier

Net Gaming meddelade den 1 december 2017 att man erhållit anmälningar om påkallande av konvertering av 17,5 mkr i lån till 3 888 888 nya aktier i bolaget. Det är styrelseordföranden och huvudägaren Henrik Kvick som valt att konvertera sitt konvertibellån till aktier.

Bolagsverket har nu registrerat de nya aktierna och totalt antal aktier i bolaget uppgår nu till 67 180 880. Aktiekapitalet uppgår nu till 17 467 028,80 kr. Totalt utestående konvertibellån uppgår nu till 33,5 mkr, vilket motsvarar maximalt 7 444 447 nya aktier vid framtida eventuella konverteringar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 08:45 CET.