Net Gaming stärker ledningsgruppen

By 25 september, 2017Pressmeddelanden-old

Net Gaming har idag utökat och förstärkt koncernens ledningsgrupp genom Erik Gjerde samt Sirp De Wit. Ledningsgruppen tillförs därmed ytterligare spetskompetens inom iGaming lead generation. Erik Gjerde tillträder samtidigt som VD i dotterbolaget HLM Malta Ltd och Sirp De Wit tillträder som COO för samma bolag.

Net Gaming har arbetat fram en strategi för fortsatt stark organisk tillväxt inom affärsområdet Lead Generation. I linje med fastslagen tillväxtstrategi har Erik Gjerde tillsatts som VD och Sirp De Wit som COO för Highlight Media som utgör affärsområdet Lead Generation. Affärsområdet Lead Generation utgör ca 94% av Net Gamings totala intäkter.

– Jag är väldigt glad över att kunna utse Erik Gjerde till VD och Sirp De Wit till COO för vårt viktigaste affärsområde Lead Generation. Detta gör att vi nu är organiserade för fortsatt uthållig tillväxt och att vi snabbt kan integrera nya produkterlanseringar och framtida förvärv i organisationen på ett effektivt sätt. Både Erik och Sirp har visat på goda ledaregenskaper och spetskompetens inom lead generation i synnerhet. Jag känner mig trygg i att detta radarpar kan lyfta organisationen till nästa nivå och fortsätta ta marknadsandelar och förstärka vår position inom iGaming lead generation globalt, kommenterar Marcus Teilman, VD och koncernchef för Net Gaming.

Erik Gjerde, 34 år, är född och uppvuxen i Oslo, Norge. Han är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Sirp De Wit, 34 år, är född och uppvuxen i Assen, Nederländerna och innehar en Msc. i Internationell marknadsföring & Management från University of Newcastle. Sirp har arbetat för Highlight Media sedan 2011.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ.)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 08:45 CET.