Net Gaming emitterar framgångsrikt ett nytt obligationslån om 375 mkr

By 8 september, 2017Pressmeddelanden-old

Net Gaming Europe AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån i syfte att återbetala existerande obligationslån samt del av existerande konvertibellån, samt för generella bolagsändamål, i synnerhet för att finansiera framtida förvärv.

Net Gaming Europe AB (publ) har emitterat ett treårigt seniort säkerställt obligationslån om initialt 375 mkr med möjlighet till ytterligare emissioner om upp till maximalt 1 000 mkr. Det nya obligationslånet kommer att ha en löpande ränta om Stibor 3m +7.25%, vilket kommer att betalas kvartalsvis.

Refinansieringen kommer att resultera i väsentligt sänkta räntekostnader, tillsammans med en förbättrad kapitalstruktur, vilket kommer att ge Bolaget en ökad finansiell flexibilitet som i sin tur kommer att stödja en fortsatt tillväxt genom förvärv.

“Vi är väldigt glada för det stora intresset som nordiska investerare har visat vår nya obligationsemission, ett tydligt tecken på att vår content-fokuserade affärsmodell uppskattas av investerare. Med denna attraktiva obligationsfinansiering på plats kommer vi att se väsentligt sänkta räntekostnader och vi kommer att kunna undvika potentiell utspädning från vårt konvertibellån genom en återbetalning om 70 mkr. Likviden från obligationsemissionen kommer också att ge oss möjlighet att fortsätta med våra planer om expansion genom potentiella nya förvärv, för att utveckla Net Gaming till att bli en marknadsledare inom iGaming lead generation”, säger Marcus Teilman, VD på Net Gaming.

Obligationslånet emitteras i syfte att refinansiera existerande obligationslån om 190 mkr med ISIN SE0008348221 emitterat av Bolaget i oktober 2016, samt förtidsamortera upp till 70 mkr av Bolagets utestående konvertibellån med ISIN SE0009409139, betala refinansieringskostnader samt för generella bolagsändamål, i synnerhet för framtida förvärvsfinansiering. Den förtida amorteringen av konvertibellånet är villkorat av att innehavare av minst 50% utestående konvertibellånebelopp röstar för ändringsförslaget. Bolaget har inhämtat åtaganden att rösta för villkorsändringen från innehavare motsvarande 68% av utestående konvertibellånebelopp.

Net Gaming har för avsikt att ansöka om listning av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar efter att obligationslånet har emitterats.

ABG Sundal Collier har agerat som Bolagets finansiella rådgivare och enda arrangör för obligationslånet. Roschier Advokatbyrå har agerat som juridisk rådgivare för transaktionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2017 kl. 08:00 CET.