Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Fortsatt kraftig tillväxt: spelintäkterna ökade med 127%

Fjärde kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 3 155 tkr (747 tkr), en ökning med 322%. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick ökningen till 127%.
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 1 894 tkr (745 tkr), en ökning med 154%.
  • Rörelseresultat uppgick till -1 435 tkr (-8 508 tkr).

Helåret 2015

  • Spelintäkterna uppgick till 10 480 tkr (3 611 tkr), en ökning med 190%.
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 6 558 tkr (1 805 tkr), en ökning med 263%.
  • Rörelseresultat uppgick till -5 074 tkr (-12 593 tkr).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

VD har ordet

Årets sista kvartal avslutades med en fortsatt kraftig tillväxt av spelintäkterna; 127% jämfört med samma period föregående år, efter justeringar av jämförelsestörande poster. Det är en klart stark prestation, särskilt eftersom inspelningsmarginalen för vår casinoprodukt var låg, till följd av att ett par storvinster betalats ut. Deponeringar ökade med 73% jämfört med samma period föregående år.

CasinoLoco har under det fjärde kvartalet lanserat Live Casino från spelleverantörerna Ezugi och Netent. Syftet med lanseringen av en ny typ av casinospel är dels att bredda befintligt spelutbud, men också för att det ger oss nya möjligheter att bli mer konkurrenskraftiga och därmed bana väg för fortsatt expansion och intag av nya spelare. Vi har både under och efter kvartalet fortsatt att investera i vår egen plattform. Fokus har varit på betalmetoder, så att vi kan erbjuda en bredd av olika betalalternativ på lokala marknader. Detta arbete är något som kommer att fortgå löpande framöver, men vi bedömer att dessa investeringar är viktiga och kommer att ge god potential till fortsatt kraftig tillväxt.

Jag ser framför mig ett 2016 med fortsatt tillväxt men också att vi når lönsamhet. Strategin att växa både organiskt och via förvärv ligger fast. Vi vill dra fördel av detta gentemot våra leverantörer med förbättrade avtalsvillkor, då vi ser att vår plattform ger oss fortsatta stordriftsfördelar vid högre volymer. Det är även glädjande att kunna konstatera att vår bruttomarginal ökat under året, vilket är en målsättning att fortsätta bruttomarginalen under 2016. Jag ser med tillförsikt fram emot en spännande framtid!

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com