Flaggningsmeddelande gällande Net Gaming Europe AB (publ)

By 24 januari, 2013Pressmeddelanden-old

När den avslutade företrädesemissionen kommer att bli registrerad av Bolagsverket, kommer Henrik Kvick via bolags innehav i Net Gaming Europe AB (publ) ha ökat efter teckning i företrädesemissionen med 37 261 261 aktier. Aktieinnehavet kommer efter genomförd företrädesemission att uppgå till
47 050 160 och kommer då att motsvara ca 81,79% av kapitalet och rösterna i Net Gaming Europe AB (publ), som är noterat på Aktietorget.

Henrik Kvick har tidigare fått dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

Totala antalet aktier i Net Gaming Europe AB (publ) kommer efter genomförd nyemission att uppgå till 57 525 000.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com