Teckningsgrad

By 9 januari, 2013Pressmeddelanden-old

Net Gaming Europe AB (publ) genomförde under december 2012 och januari 2013 en företrädesemission i vilken allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 38 350 000 aktier och Net Gaming tillförs därmed 9 971 000 SEK före emissionskostnader. Teckningsgraden uppgick till 53,89% men genom garantiteckning av Henrik Kvick AB uppgår teckningsgraden till 100%. De som tecknat aktier i nyemissionen kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 9 januari 2013.

Av de 53,89 procent som tecknats i nyemissionen uppgick Henrik Kvick AB’s teckning till ca 51,05% och således tecknade befintliga aktieägare tillsammans med allmänheten sig för ca 2,84%. Då Henrik Kvick AB sedan tidigare garanterat emissionen till 100% tecknas nyemissionen av Henrik Kvick AB med totalt 37 261 261 aktier, motsvarande totalt ca 97,16% av emissionen.

Antal aktier och aktiekapital
När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Net Gaming Europe AB (publ) att uppgå till 57 525 000 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 14 956 000 SEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com