Monthly Archives

januari 2013

Teckningsgrad

By | Pressmeddelanden-old
Net Gaming Europe AB (publ) genomförde under december 2012 och januari 2013 en företrädesemission i vilken allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 38 350 000 aktier och...
Läs mer