Net Gaming tillförs drygt 5 mkr i ett förskottslån

By 20 december, 2012Pressmeddelanden-old

Net Gaming Europe AB (publ) har upptagit ett förskottslån om 5 090 tkr av Henrik Kvick AB. Beloppet på lånet är på motsvarande 51,05% av emissionsbeloppet i kommande nyemission, d.v.s. precis Henrik Kvick AB:s andel i emissionen genom sina teckningsrätter.

I och med att Henrik Kvick AB garanterat nyemissionen till 100% står det också klart att bolaget kommer att teckna sig för minst 51,05% av aktierna i nyemissionen. Syftet med lånet är att Net Gaming Europe AB (publ) redan nu får tillgång till värdefullt kapital för att snabbare kunna använda för att marknadsföra det nya varumärket CasinoLoco.com, som lanseras inom kort. Lånet kommer sen att kvittas mot Henrik Kvick AB:s tecknade aktier i samband med tilldelning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com