Kommentarer angående den riktade nyemissionen

By 2 januari, 2012Pressmeddelanden-old

Styrelsen i Stingbet Holding AB (publ) har kallat till en extra bolagsstämma den 16 januari 2012. Skälet till den extra bolagsstämman är en riktad nyemission till förmån för Henrik Kvick via bolag. Teckningskursen är satt till 0,33 kr och antal aktier i nyemissionen uppgår till 6 660 198. Stingbet Holding AB (publ) tillförs därmed ca 2,2 mkr.

– Kapitaltillskottet ger våra dotterbolag ytterligare utrymme att fokusera på den Latinamerikanska marknaden och fortsätta det framgångsrika arbetet med konvertering av besökare till kunder. Henrik Kvick med sin erfarenhet från branschen och tillväxtföretag tillför bolaget värdefull kunskap.

Henrik Kvick har varit ägare och styrelseledamot i Entraction som förvärvades av IGT under 2011. Han är idag styrelseordförande i NetJobs och investerar i olika tillväxtbolag. Styrelsen i Stingbet Holding AB (publ) bedömer att Bolaget får en fördjupad kompetens med Henrik Kvick som styrelsemedlem och ny storägare.

Beslutsunderlag inför den extra bolagsstämman finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jakob Kegel, VD
0708-15 38 35

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com