Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2011

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Andra kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till 5 814 tkr (2 546 tkr). 1
  • Bruttoresultatet uppgick till 1 082 tkr (449 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till -828 tkr (-35 tkr).
  • Antalet registrerade spelarkonton var vid periodens början 888 039 och vid periodens slut 906 208.2
  • Antalet aktiva spelarkonton var vid periodens början 9 973 och vid periodens slut 8 340.3

Första halvåret

  • Nettoomsättning uppgick till 12 664 tkr (4 517 tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 100 (-282 tkr).
  • Antalet spelarkonton var vid periodens början 41 289 och vid periodens slut 906 208.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jakob Kegel, VD
0708-15 38 35

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com