Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2010

Andra kvartalet i sammandrag:

 • Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761 tkr).
 • Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr).
 • Antalet aktiva medlemmar var vid periodens början 1 819 och vid periodens slut 2 157.
 • Antalet medlemmar var vid periodens början 28 849 och vid periodens slut 36 760.
 • Förvärv och integrering av Aceoffspades och Frontbets spelverksamheter.
 • Beslut om nyemission för att finansiera inkråmsförvärvet av Frontbet.

Första halvåret i sammandrag:

 • Nettoomsättning H1 uppgick till 3 495 tkr (2 697 tkr).
 • Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr).
 • Medlemsdatabasen ökade från 27 419 i början av perioden till 36 760 i slutet av perioden.
 • Lansering av ny grafisk design på Stingbet.com för ökad spelupplevelse.
 • Årsstämman 2010 beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna om maximalt 10.000.000 aktier.

Viktiga händelser efter rapportperioden:

 • Förnyat avtal med Entraction Operation Ltd som ger bolaget möjlighet till ökad lönsamhet.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com