Kommuniké från extra bolagsstämma

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid extra bolagsstämma i FishNChips Holding AB (publ), den 21 april 2009:

  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, enligt punkt 6 i kallelsen.
  • Stämman beslutade att genomföra riktad kvittningsemission av högst 29 000 351 aktier.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och en suppleant. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Mårten Eriksson, Niklas Lundell och Marcus Teilman. Philip Linde valdes till suppleant.

Samtliga beslut röstades igenom enhälligt.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

FishNChips Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.fishnchipsholding.com