Teckningstiden förlängs till den 10 december 2008

By 28 november, 2008Pressmeddelanden-old

Styrelsen i FishNChips Holding AB (publ) har beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission till och med den 10 december 2008. En bidragande faktor till detta är det rådande marknadsklimatet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

FishNChips Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.fishnchipsholding.com