Förvärv ger 2 200 nya registrerade spelare

By 10 november, 2008Pressmeddelanden-old

FishNChips Holding AB (publ) har förvärvat pokersidan U2poker.com och erhåller därigenom ett medlemsregister med cirka 2 200 medlemmar. Förvärvet är, tillsammans med tidigare kommunicerat förvärv av Slitz Pokers medlemsregister om cirka 700 medlemmar, en del i FishNChips strategi att skapa tillväxt genom förvärv av andra aktörer och/eller pokersidor i bolagets nätverk.

Då både FishNChips och U2poker tillhör Entractions nätverk kan U2pokers spelare på ett enkelt sätt överföras till FishNChips pokersida. U2pokers medlemmar erhåller information om FishNChips tillsammans med specifika och konkurrenskraftiga övergångserbjudanden. Förvärvet finansieras genom betalning med 300 000 aktier till en kurs om 0,51 SEK per aktie i FishNChips Holding AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

FishNChips Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.fishnchipsholding.com